21. okt, 2022

Din största rättighet

Visste du att du har rätten att själv välja att bli Guds? Att du har rätten att tillhöra honom?

Guds ord säger det själv här: “Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. “ (Johannesevangeliet 1:12).

“Rätt” är en översättning av ordet “exousia” som betyder “power of choice, liberty of doing as one pleases” eller valfrihet, på svenska.

Vi har fått friheten att välja att bli Guds barn. När man väljer att bli ett Guds barn så börjar man tro på Jesus namn såsom Frälsaren, Vägen, Sanningen och Livet. Praktiskt sett innebär det att leva i tacksägelse och glädje över att Jesus frälst oss från våra synder genom sin offerdöd på korset. Att be om förlåtelse för de synder man upptäcker att man har och att be om att kunna förlåta andra. Att rådfråga Gud om vilken väg man ska ta. Upptäcka sanningarna i Guds ord och på det sättet med Guds hjälp finna den rätta vägen i livet.

Ibland har man hört översättningar där ordet “rätt” (att bli Guds barn) översatts till “makt” (att bli Guds barn). Eftersom “rätt” och “makt” i det kristna livet egentligen inte är någon motsägelse (man har ju bara makt att göra det som är rätt) så är väl inte ordet “makt” direkt fel men "makt" kan nog lätt leda till “överdimensionerade” tolkningar. Inte minst inom trosströmningar där människor börjar uttnyttja de rättigheter och makter som endast tillhör Gud eller vrider om och hittar på egna förvridna eller felaktiga "rättigheter" d.v.s egentligen felaktigheter. Så rätten/valfriheten att få bli ett Guds barn är ett betydligt bättre ordval än “makt”.

Ett tillfälle där det uppstod en valfrihetssituation var när några av Jesus lärjungar valde att lämna honom. Då frågade Jesus de lärjungar som var kvar om de också tänkte lämna honom och då svarade lärjungen Simon Petrus så här: “Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och är övertygade om att du är Kristus, den levande Gudens Son. (Johannesevangeliet 6:68 ff).

/Ulrika