24. sep, 2022

Läs gärna boken Gay Tjej, God Gud av Jackie Hill Perry

Jackie Hill Perry berättar i sin bok “ Gay Tjej, god Gud” hur hon fick lämna det döda liv som synden för med sej och återuppstå till ett nytt liv som en ny skapelse genom Guds kraft och nåd.

Öppet, utan filter, berättar hon om sitt gamla liv som utövande lesbisk och hur Gud med sin himmelska kraft och nåd förvandlade henne och ledde henne till ett nytt liv med Gud.

Boken är lättläst med omsorgsfullt utvalda avgörande händelser som berättar vad som påverkade Jackie både avseende det som bidrog till att bli lesbisk och vad som gjorde att hon fick upphöra med det livet.

Boken är en predikan om korsets frälsning där Jackie beskriver Jesu död och uppståndelse, vilken kraft som Gud gav och ger med Jesus offerdöd för våra synder. Idag predikar Jackie ofta och man finner många av hennes predikningar på youtube.

/Ulrika