24. mar, 2022

Enarsons falska bibelskola

Ibland stöter man på en man som heter Lars Enarson och som pratar mycket på youtube. Hans prat är bland annat präglat av den sortens falska profetior som härjade omkring redan för 60-70 år sedan i Sverige och i norden. Det är ofta tal om norden hit och dit och på senare tid har man även låtit europa gå med i den geografiska klubben i dessa prat. I stort blandar man ihop svenskar, nordbor och europeér med Israel, Guds egendomsfolk och översätter bibelord från GT som handlade om Israelsituationer och får det att låta som om dessa bibelverser skulle handla om oss idag, särskilt nordbor av någon anledning. Ofta är dessa prat även kopplat med att folket (i Enarsons värld alltså nordbor främst) ska vända om för att bli räddat från krig o,s,v, Dessa pratmakare går ofta igång på krigshändelser och med tanke på den historia de bygger mycket av sina falska budskap på (GT-tiden) så kan man ju ur den aspekten förstå varför de går i gång på krig då GT vittnar om många sådana händelser.

Nog om detta just nu för egentligen hade jag tänkt gå igenom de 4 punkter som Enarson har i sin böneskola. 4 falska punkter:

I första punkten säger Enarson så här:
"Lektion 1: Varför ska man be? Bön är samarbete med Gud för att förverkliga hans vilja. Vi är ett heligt prästerskap som är kallade att be "Låt din vilja ske, på jorden som i himlen." 

Detta påstående är en riktig luring och ett uppenbart ytligt samt missriktat svar på frågan varför man ska be. Det luriga består av att Enarson sannolikt avser att man först genom att uttala orden genom sin egen mun kan frigöra Guds vilja såsom det kan ske vid ordmagi (häxkonst). Att orden man säger blir förverkligade när de sägs. Detta är en mycket grov villfarelse som tar bort sådana grundläggande egenskaper i tron såsom tillit, förtröstan och hopp. För vad ska man med sådana grundläggande trosegenskaper till som tillit och att Gud har makten och kollen om det bara är att börja prata ut saker. "Låt din vilja" är en bön om något, Inte en beställning som vi har kontroll över när och hur svaret kommer från Gud som har makten. Ordmagikern har ju själv tagit makten i sin mun! Ibland kan man höra de som levt i dessa villospår avsluta bönen med "I Jesu namn" som den slutgiltiga frasen på att beställningen är gjord. Att be i Jesu namn tror jag egentligen handlar om att just överlåta makten till honom. Inte att genom att säga "I Jesu namn" stärka sin egna ordmagi.
 
"Lektion 2: Gemenskap med Gud.Vi är först och främst kallade till gemenskap med Gud i bön. Innan vi kan be effektivt, behöver vi lära oss att först söka Gud."

Det här är också ett märkligt och motsägelsefullt påstående. Det är ju genom bönen vi är med Gud och lär känna Gud jämte bibelläsningen. Gemenskapen med Gud kan vara lika djup och "effektiv" även när man bara är tyst med honom och ber med suckar. Jesus har sagt att vi ska komma till honom precis som vi är och att han vet innan vi ber vad vi behöver. När man kommer till en kärleksfull Fader behöver man inte vara tränad och effektiv i sina samtal utan man ber om det man behöver för egen del eller andras del utan en massa övning.
 
"Lektion 3: Förbön.Förbön är extraordinär, kraftfull bön genom den Helige Ande då vi kommer inför Gud för andras räkning och ber till Guds vilja sker."


Nej, Enarson. Vi behöver som sagt inte ta i från tårna för att Gud ska höra våra önskningar.

"Och när ni berska ni inte vara mångordiga som hedningarna, för de menar att de ska bli hörda för sina många ords skull." (Matt 6:7).
"Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse." (Fil 4:6).

"Lektion 4: Du kan be som Jesus.Genom Jesu blod, Jesu Namn och den Helige Ande kan vi be med samma frimodighet, samma auktoritet och samma kraft som Jesus hade när han bad."

Nej, Enarson. Jesus som är Guds Son och Gud själv har sin auktoritet medan vi människor är och förblir människor som får komma till honom. Inte bli honom.

Har man läst om olika läror som spridits genom bland annat Ulf Ekmans "Livets ord" i Uppsala från början av 1980-talet och framåt så känner man igen Enarsons tankesätt. Jag känner inte Enarson personligen men han verkar vilja väl egentligen men det här med bönen får han nog ta och omvärdera om han ska undervisa om det. "Bönekrigare" som han pratar om är också något som de som varit med i Livets ord och hoppat av känner igen. Man fick lära sig att kriga tills man stupade och blev bara besviken på tron eftersom krigandet inte gav resultat. Tack och lov har många som erfarit detta hittat tillbaka till tron genom att överlåta sig själv till Gud och inte till sig själva och sin egen kraft om man säger så.

Förr fanns det ett tv-program som jag tror hette "Plus". En man som heter Sverker, om jag minns rätt, kollade kvalitén på olika saker och när han kommit fram till att något bara var skräp så avslutade han programmet med att slänga skräpet i en soptunna. Likaledes kan vi göra med Enarsons böneskola.

Sammanfattningvis säger Jesus till dej: Kom som du är, berätta vad du känner och tänker med de ord du själv har eller möt mej tyst. Lyssna till vad jag svarar dej och berätta vad du behöver för att följa det du hör. Om det är tyst så be om tålamod att vänta, kraft att orka o,s,v Kom i håg att tacka men bara om du känner tacksamhet. Känner du inte tacksamhet så be om att få återupptäcka den. Lita på att Herren hör dej, vänta och se att Herren är god.
"Herre, du känner all min längtan, och min suckan är inte dold för dig." Ps.38:10

/Ulrika