11. mar, 2022

Förtröstan, vad är det?

När får förtröstan en levande innebörd?

En situation med mycket förtröstan tycker jag att man upplever när man ber om det man djupt önskar. Först får man ju i bönen liksom en känsla och en sinnesbild av det man önskar och som man lägger fram inför Gud. Och när man känner och ser det man önskar i bönen så berättar man ju det för Gud och sätter sitt hopp till att Gud kommer att höra bönen och återkomma, förr eller senare, med sin hjälp på det sätt han vill. Vetskapen om detta, att Gud hör bön, innebär en tröst och ja, på så vi blir man ju tröstad i förväg också innan bönesvaret har kommit. Det är även en tröst i sej att få samtala med Gud om sina behov och önskningar innan Guds svar har kommit.

Ibland kommer bönesvar direkt och ibland tar svaren verkligen tid. Och ibland tar det lite mittemellan. När svaret kommit direkt kan man exempelvis ha upplevt hur en påtaglig smärta fått avvika i kroppen i en stund man behövt akut smärtlindring. Man kan känna en stor kraftökning i en situation av stark svaghet då man behöver bli stark. En del bönesvar tar tid på sej eftersom de är mer av en process med flera komplexa bitar. Läkning eller omstruktureringar av relationer kan vara en sådan sak som inte är gjord i en handvändning utan där man får be lång tid och bönesvaren ske steg för steg för att de inblandade ska vara med på vägen utan att det som sker blir konstigt på något sätt. Hela tiden sätts hoppet till Gud och man blir "dränerad" av tröst av Gud i sitt hopp till Herrens fortsatta stöd, hjälp och goda vilja även när man inte får upptäcka totala bönesvar direkt. Så då är ju förtröstan och tålamod ofta kompisar tänker jag.

Ibland kan jag tänka på folkets ökenvandring och hur långdragen deras förtröstan blev. Det som de antagligen trodde i början av ökenvandringen, att de snabbt skulle få komma hem igen till sitt land och där få frihet igen, utvecklades till en 40-årig kamp i förtröstan och att lära känna Gud, både i medgång och motgång.

Förtröstan - Att hela tiden vara tröstad av Guds omsorg i förhand. Den tröst och det hopp som gör att vi vet vem vi kan komma till och sätta vår tro och vårt hopp till i alla livets lägen.

"Hoppas på Herren, var stark och modig i ditt hjärta och hoppas på Herren!" (Ps.27.14)

/Ulrika