31. dec, 2021

Det här med Guds rike

Guds rike är ett ämne som intresserar mycket på en del kristna bloggar t.ex.

Jag kan inte riktigt säga att jag delar den syn som man generellt framställer då jag uppfattar att den bild man ger av Guds rike ofta handlar om att människan ska arbeta fram detta rike på olika sätt i egen kraft. Jag vill i den här texten visa två bibelställen som visar hur Guds rike fungerar.

Första bibelstället är : "Jesus sade: "Guds rike är som när en man sår säd i jorden.  Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden, han vet inte hur.  Av sig själv ger jorden gröda: först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne." (Texten är från Markusevangeliet 4:26ff).

Jesus säger "han (människan) vet inte hur" och det visar att det inte är människan som har kontroll på hur Guds rike växer till. Det visar även bibeltexterna där Jesus säger att all makt i himmelen och på jorden är hans. När man kommer till honom och ber så ger han en del av Guds rike till en genom att han ger bönesvar, tröst och påminner om vad det står i hans ord o.s.v. Vi vet inte hur men vet att så sker genom de erferenheter vi får genom tron på honom.

Den andra texten som visar att det är Gud och inte människan som har kontrollen i Guds rike är den här : " Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33).

I den texten hör vi att man ska få, i andra översättningar har man läst "tillfalla er", när man söker Guds rike och det som är Guds vilja. Guds rike finns således redan att nå redan nu när man söker Gud och det är han som ger och låter saker vi ber om tillfalla oss. Inte så att man kan ordna biten själv.

"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser" (Heb 11:1)

/Ulrika