30. nov, 2021

Flytta berg?

I bland råkar vi ut för situationer i livet där det känns så svårt och omöjligt att klara av situationen att känslan blir som att man ska flytta ett helt berg. Eller hur?

En situation som känns helt omöjlig att klara av. Och kanske är situationen ibland också faktiskt för svår att klara på egen hand. Vi är ju när allt kommer omkring bara människor i en ganska trasslig och på olika vis krävande värld.

Men vi är inte ensamma.

Vid ett tillfälle när lärjungarna var ensamma med Jesus frågade lärjungarna honom varför de inte hade kunnat hjälpa en människa som de mött tidigare under dagen. Och då svarar Jesus dem så här: "Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er."

Vid första anblicken kanske det som Jesus säger låter som någon sorts magi.

Fast någon magi är det inte utan själva poängen i det Jesus säger är att vi får förtrösta på att han hjälper oss med bergen. När man förtröstar på honom så tror man på honom och då kan det som är övermäktiga "berg" i våra liv försvinna. Ibland snabbt och ibland tar det mer tid men Jesus hjälper oss att flytta bergen i våra liv. Vi får tro=förtrösta på det.

Jeremia, en av de gamle profeterna i gamla testamentet uttrycker sin version av det hela så här: "”O, Herre Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt."