16. nov, 2021

Rofyllt under småtimmarna

Det blev lite mycket till sist att bara lyssna på de "eviga striderna" i gamla testamentet så jag tog ett kliv fram till Davids psalmer i stället. Att lyssna på en psalm när man vaknar framåt småtimmarna är en skön start på en ny dag tycker jag. I Psaltaren 4 är texten så här:

" För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.
Svara mig när jag ropar,
min rättfärdighets Gud!
När jag är trängd ger du mig rum.
Förbarma dig över mig
och hör min bön!
Höga herrar,
hur länge ska ni kränka
min heder?
Hur länge ska ni älska tomhet
och jaga efter lögn? Sela
Ni ska veta hur underbart
Herren tar till sig sin trogne,
Herren hör när jag ropar
till honom.
Grips ni av vrede, synda inte!
Tänk efter i era hjärtan på er bädd
och var stilla. Sela
Bär fram rätta offer
och lita på Herren.
Många säger:
"Vem kan visa oss det goda?"
Låt ditt ansiktes ljus
lysa över oss, Herre!
Du har gett mig glädje i hjärtat,
mer än när andra får säd och vin
i mängd.
I frid kan jag lägga mig ner
och sova,
för bara du, Herre,
låter mig bo i trygghet."

David som var kung blev kränkt av höga herrar men man behöver ju inte vara kung för att vara kränkt av höga eller "låga" människor, bli utsatt för lögn och tomhet. Men Herren hör när vi ropar och ger glädje mitt i allt.

Den sista delen i psalmen finns tonsatt. Om du går in på youtube och söker på "Psalm 683 i frid vill jag lägga mig ner" så hittar du melodin. Man undrar ju hur melodin blev när körledaren till stränginstrument på Davids tid stämde upp till musik. Tyvärr fanns inte inspelningstekniker på den tiden. Det hade varit fantastiskt roligt att fått höra melodin och språket. Men vi har kvar det allra viktigaste: Texten,