29. aug, 2021

Låt mej tvivla på att all mission är rätt.

Trillade in på en artikeln som tidningen "världen idag" publicerade förra året. Länk till artikeln finns längst ned i denna artikel. Tidningen rapporterar i sin artikel om det missionarbete som församlingen Livets ord i Uppsala bedrivit i Albanien de senaste 30 åren. Ärligt talat: Jag kan inte ta det meddelade till mej.

Rubriken till artikeln: "För 30 år sedan slog evangeliet in i Albanien på allvar". Vad kommer ett sådant påstående ifrån? Läser man vidare i artikeln berättas om hur en man från.....ja, var kom han ifrån egentligen?.....och som heter Bengt Wedemalm år 1991 av Albaniens parlament begärde tillgång till två fotbollsplaner för att hålla Jesusfestivaler. Och givetvis skuulle det, enligt artikeln vara de största fotbollsplanerna också. Ni får förlåta mej. När någon kliver fram för att begära det största så ryggar jag. Skulle predikanten inte haft nog i sin ensamhet med en mindre skara människor att predika och möta? Nej, nej, tusentals ska det vara på en gång.

Tillbaka till frågan var predikanten Wedemalm kom ifrån. I artikeln framkommer att han efter sina massmöten sökt upp dåvarande ledaren för Livets ord, Ulf Ekman, som enligt artikeln blev "eld och lågor" och tidningen rapporterar att strax därpå skedde"Det resulterade i en resa till Albanien med bland andra Ulf Ekman och en stor kör från Livets Ord. Med på resan fanns även Carola Häggkvist, som just det året vunnit Eurovision Song Contest." Show? Mission? Eller företagande? För avseende svaret varifrån predikant Wedemalm kom ifrån (han har idag avlidit) visar det sej att han drev ett eget ministry:http://www.bengtwedemalm.com/about-us/

Och att Ulf Ekman övergav Livets ord-skeppet med ett par miljoner på fickan vet vi alla vid det här laget: https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/11-miljoner-till-styrelsens-pensioner-anstallda-blev-utan-1


Men hur var det nu med mina invändningar mot rubriken i artikeln ?""För 30 år sedan slog evangeliet in i Albanien på allvar". Om man kikar in på Wikipedia meddelas "Kristendomen kom till Epirus Nova, då en del av den romerska provinsen Macedonia. Sedan 200- och 300-talen efter Kristus blev kristendomen den hävdvunna religionen i Byzantion som trängde undan hedniskpolyteism och skymde undan större delen av den humanistiska världens sätt att se och institutioner som ärvdes från de grekiska och romerska civilisationerna. Durrës amfiteater (på albanska Amfiteatri i Durrësit) är ett historiskt monument från den tidsperioden, lokaliserad i Durrës i Albanien, som användes för att predika kristendomen för civilbefolkningen under den tiden." I artikel berättas även att det kommunistiska styre som fanns i landet vid tiden då predikant Wedemalm begärde tillträde till fotbollsarenorna hade fallit ett år innan Wedemalm begärde tillträde. Fullt så "vågat" och "hjältemässigt" som det vill framstå i artikeln att Wedemalm agerat var det inte? Wikipedia:"Den kommunistiska regimen kollapsade 1990".

Det finns mer att säga om artikeln men det får räcka så här den här gången. Här är länkarna till min text och därefter några avslutande reflektioner om biblisk mission.
https://www.varldenidag.se/nyheter/missionspionjaren-bengt-wedemalm-har-avlidit/repudC!Q3AwHTOzoVl0YVm2TObDLw/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Albaniens_historia#Kristnande

Hur gick vår Apostel Paulus tillväga när han missionerade?
1, Han såg till att han aldrig var någon till last (jfr. hur ledarna i artikeln belastat anställda och medlemmar i församlingen) "Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med."(2 Kor 11:9).
2, Han mötte var och en enskilt för att vara mån om var och ens omvändelse (jfr. hur ledarna i artikeln ordnar massmöten med anonyma skaror och flyger mellan olika platser och länder hela tiden) "Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna" (Apg 17:2) "Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. (Apg 17:17). "De kom till Efesus, och där lämnade han dem. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna.(Apg 18:19). "Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.(Apg 19:8). "Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade, och eftersom han skulle resa nästa dag, fortsatte han att tala ända till midnatt." (Apg 20:7).

Paulus skulle aldrig i livet ordnat sej ett eget ministerium, eget företag eller egen "församling". Han utgick från en församling som arbetade tillsammans med för Kristi skull och aldrig för sej själva. Om Livets ords och Ulf Ekmans "mission" skulle Paulus sagt "De äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner. De skall få en så mycket strängare dom." (Luk 20:47).

Tack för ordet!